Integritetspolicy

Integritetspolicy

För att du ska kunna nyttja mina tjänster behöver jag få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. De uppgifter jag samlar in och lagrar är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och ev. personnummer/organisationsnummer. Uppgifterna behövs för att skicka bekräftelse och påminnelse om bokad tid, för faktureringsunderlag och vid journalföring. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi behandlar om dig. Journalanteckningar sparas i 1 år efter senaste anteckningen. Du har rätt att begära och under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade. Ett undantag är om jag enl. lag är skyldig att bevara uppgifterna; exempelvis gällande bokföringslagar, mervärdesskattelagar och konsumentköpslagen. Du har rätt att korrigera felaktig och inkomplett information om dig själv. För ytterligare information om personuppgiftshanteringen kontakta mig per mail eller telefon. 

Kontakt

Scroll to Top